Nasza oferta

Sprawdź poniżej naszą bogatą ofertę usług. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego.


Księgi przychodów i rozchodów

 • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Księgi rachunkowe - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Sp. z o.o., Sp. akcyjne, Sp. cywilne)

 • Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
 • Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
 • Księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS

- Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

- Rozliczenie importu i exportu towarów i usług

- Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu

- Rozliczanie różnic kursowych


Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS

Inne usługi (Sp. z o.o., Sp. akcyjne, Sp. cywilne)


VAT-Refund Zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach nabytych w innych krajach Unii Europejskiej (wnioski VAT-REF)

Procedura VAT-Refund pozwala na uzyskanie zwrotu podatku VAT za wydatki poniesione w dowolnym kraju Unii Europejskiej, dokonane w związku z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą.

W zależności od kraju zwrot VAT można uzyskać m.in. za udokumentowane wydatki na:

 • paliwo
 • opłaty drogowe i parkingowe
 • serwis, części zamienne i akcesoria samochodowe
 • zakwaterowanie w hotelu
 • towary handlowe
 • sprzęt elektroniczny
 • targi, szkolenia, wystawy, itp.
 • wyposażenie firmy

O zwrot podatku VAT z danego kraju może się ubiegać każda firma, która nie posiada siedziby w tym kraju i nie jest tam płatnikiem VAT, natomiast jest czynnym płatnikiem VAT w Polsce.

Wydatki muszą być związane z prowadzoną działalnościa gospodarczą i muszą być udokumentowane najlepiej fakturą z pełnymi danymi firmy (paragon w niektórych krajach nie wystarczy).

Nasze biuro oferuje kompleksową usługę VAT-Refund obejmującą przygotowanie, wypełnienie i wysłanie wniosków VAT-REF na podstawie dostarczonych przez Państwa faktur.


Kwalifikowany podpis elektroniczny

Nasze biuro dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym co daje możliwość przesyłania dokumentów do Urzędu Skarbowego czy ZUS w imieniu naszych klientów. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować konieczność osobistej wizyty w urzędzie czy wysyłania dokumentów tradycyjną pocztą, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo dokumentów i gwarancję ich dostarczenia. Dodatkowo jeśli w natłoku codziennych spraw zapomną Państwo o złożeniu dokumentów, kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia nam wysłanie Państwa dokumentów nawet minutę przed północą w dniu, w którym upływa termin ich złożenia - również w weekendy i święta. Opatrzenie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym daje gwarancję prawdziwości dokumentu równoznaczną z odręcznym podpisem klienta, natomiast przypisanie certyfikowanego znacznika czasu, otrzymanego na podstawie wzorców atomowych, zapewnia respektowaną przez urzędy wiarygodność daty i godziny złożenia dokumentu.